p/a wijkcentrum 'De Schalmei'; Symfoniestraat 204; 6544 TN; Nijmegen

In principe zijn alle Gelderse organisaties van dove, SH en plotsdove mensen en instanties,
die  te maken hebben met een auditieve beperking,van harte welkom om over ons ruimte met ons te bespreken.
Mail naar info@nijwedo.nl


GELDERSE LIDVERENIGINGEN EN INSTELLINGEN:  

De Witte Stokken (doofblinde vereninging) 
(elke 3e zaterdag van de maand, om ongeveer 3 maanden) bij NijWeDo)
E-mail: dewittestokken@gmail.com

Creatiefhoek NijWeDo
(elke 1e zaterdag van de maand, om 2 maanden) bij NijWeDo

Bingo NijWeDo
(elke 1e zaterdag van de maand, om 2 maanden) bij NijWeDo

Sportieve Wandelclub "Tweevoeters"
(elke 3e zondag van de maand) 
E-mail: dovenwandelingtweevoeters@gmail.com
Facebook: Dovenwandeling Tweevoeters Brabant/Gelderland